Vstup do nového roku provází zpravidla řada osobních předsevzetí. Letos by tím mohlo být například více se starat o vlastní zdraví. Doporučuji k tomu využít screeningových onkologických programů určených konkrétním skupinám lidí. Jsou přístupné také občanům Městské části Praha 12.

edny z nejpodstatnějších jsou screeningy zhoubných nádorů. Absolutní novinkou je od roku 2024 populační screeningový program pro muže zaměřený na včasný záchyt karcinomu prostaty. Praktičtí lékaři a urologové budou oslovovat muže od 50 do 69 let, kterým bude vyšetřena hladina PSA z běžného odběru krve.

Delší dobu funguje screening kolorektálního karcinomu. Na vyšetření má nárok člověk starší 50 let nemající příznaky. Jedná se o vyšetření na okultní krvácení prováděné praktickým lékařem a screeningovou kolonoskopii. Ženám je určen program screeningu rakoviny děložního hrdla. Ten probíhá u gynekologa při pravidelné preventivní prohlídce jednou ročně. Od roku 2021 je u žen ve věku 35 a 45 let prováděno vyšetření na přítomnost HPV (lidský papilomavirus). Program screeningu karcinomu prsu umožňuje ženám od 45 let pravidelná preventivní vyšetření s cílem včasného záchytu onemocnění. Vyšetření probíhá jednou za 2 roky ve screeningovém centru. Kuřákům ve věku od 55 do 74 let, kteří kouří 20 let jednu krabičku denně či ekvivalent počtu cigaret přináleží screeningový program včasného záchytu rakoviny plic. Odeslání k vyšetření provádí praktický lékař, který pacienta odešle k pneumologovi. Ten po vyšetření indikuje preventivní CT vyšetření s nízkou dávkou záření. Díky tomu je možné problém zachytit brzy s nadějí na uzdravení.

Velmi všem doporučuji, abyste se poradili se svým lékařem, pakliže na screeningový program máte nárok, abyste jej neváhali využít. Zdraví máme jen jedno.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
poslanec PS PČR
zastupitel Prahy 12
přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN