Protože jsem přesvědčená, že kritická diskuse pomáhá věci měnit, přistoupím tentokrát k ní kvůli hájení veřejného zájmu v areálu Modřanských strojíren a v jejím okolí. Na prosincovém zastupitelstvu se projednávala změna Územního plánu v Komořanech s číslem Z3430/00. Byla vyvolána vlivnou developerskou skupinou Central Group. Výměra měněných ploch je rozsáhlá 554.214 m2.

Materiál, který zastupitelé obdrželi, byl špatně připraven a předkladatel Vojtěch Mikoláš neprozradil důležité věci, které jen kuse zazněly v rozpravě. Například, že projekt přivede do Komořan 6.300 až 8.000 obyvatel a že není dostatečně zajištěna veřejná vybavenost. Nedozvěděli jsme se harmonogram výstavby ohledně školky či školy nebo propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, což bývalo podmínkou změn územního plánu v této oblasti. Není jasné, co bude rada dál prosazovat ohledně požadavků na rozsah služeb oproti bytové zástavbě. Radu totiž čeká jednání s dalšími investory zástavby jako je firma Logistik Real, která chce stavět u bývalé Teplárny a podél ulice U Skladu nebo firma Crestyl či další drobnější majitelé pozemků.

Obdrželi jsme v podstatě slepé mapy bez názvů ulic a vizualizace budoucí zástavby. Změna pro Prahu 12 požadovala materiál dopracovat. Jde o závažnou změnu, protože se dotýká vybudování tramvajové trati do Komořan, také umístění prostorově objemných staveb v prostoru návrší Šabatka a vybudování Nové Komořanské, kde nebylo ani prověřeno splnění hlukových limitů.

Materiál byl připravován za vlády Pirátů spojené nyní s Prahou sobě a stávající koalice ODS, TOP09 a hnutí ANO jej s nimi prohlasovala přes řadu slabin. Považujeme za důležité, aby lidé dotčení připravovanými stavebními projekty, o nich věděli a mohli apelovat na dořešení dopadů v dané oblasti Komořan.

PhDr. Bc. Daniela Rázková,
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12