Dlouhý vyčerpávající boj občanů proti stavbě Dvou věží ve Vosátkově ulici skončil nerozumným rozhodnutím koalice ODS a TOP 09 společně pro Prahu 12 a Hnutí ANO. Na zastupitelstvu zazněly požadavky občanů, kteří volali po zrušení usnesení o uzavření smlouvy o spolupráci s developerem Trigemou. Zastupitelstvo bohužel odmítlo protinávrh Změny pro Prahu 12, která navrhovala docílit konsensuální dohody mezi Městskou částí Praha 12, občany, developerem Trigemou a magistrátem hl.m.Prahy. Smutným očekávaným důsledkem bude zřejmě soudní žaloba občanů eskalující protipolné vztahy mezi občany, developerem a koalicí. Oč rozumnější by bylo hledat dohodu mezi znesvářenými stranami a kompromis s developerem. Vůle a trpělivost koalice k tomu ale nebyla.

Podobně smutný, byť neojedinělý příběh se odehrál na druhé straně vztahů mezi občany Prahy 12. O příběhu nám občané napsali, protože je dlouhodobě podporujeme v jejich boji proti nadměrnému zahušťování sídlišť.

Jeden z obyvatel bytového domu se uvolil být zástupce občanů v domě a samozřejmě hájit jejich zájmy. Bohužel to bylo nakonec jinak. Za své sousedy podal žalobu proti výstavbě asi sedmipodlažního bytového domu naproti jejich domu na místě bývalých jeslí Levského. Byl vynesen rozsudek příznivý pro odpor obyvatel proti zahušťující výstavbě. Zmíněný zástupce se hned v den vydání příznivého rozsudku setkal se zástupcem investora „mezi čtyřma očima“. Výsledkem této schůzky bylo, že se hned tento den rozhodl vzít žalobu zpět a svým sousedům, které zastupuje, neřekl nic. Skutečnost přiznal až po četných dotazech. S developerem ale opakovaně komunikoval údajně o možné kompenzaci pro bytový dům. Ale je to v zájmu všech?

Dva příběhy a stejné otázky: Proč se vztahy na Praze 12 eskalují a komu to pomáhá?

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
zastupitel za Změnu pro Prahu 12