Stále více zoufalých rodičů dětí závislých na kratomu, látce pocházející z tropické rostliny, se na mě obrací s žádostí, ať již řešíme naprosto bezbřehou dostupnost této látky, kterou koupíte na internetu i v běžném automatu, jako třeba bagetu či limonádu. Navíc bez jakéhokoli označení, že jde o látku ovlivňující vnímání a vyvolávající potenciálně závislost. Kromě kratomu jsou rizikové i další psychomodulační látky, tzv. kanabidioly, například HHC nebo CBD. Poslední dvě zmiňované látky pocházejí z konopí. Jeden z veřejně přístupných automatů na HHC se objevil i v blízkosti jedné ze základních škol na Praze 12.
Logicky se nabízí otázka, proč daný automat zkrátka neodstranit? Zatím to není možné, neboť výše zmiňované látky nejsou nelegální. Nicméně problematiku již na půdě Poslanecké sněmovny společně s národním protidrogovým koordinátorem řešíme. Jmenované látky chceme zařadit na nový seznam takzvaných psychomodulačních látek zřízený podle připravované novely zákona o návykových látkách. Ta přinese pravidla pro prodej a kontrolu těchto substancí.

Prodej výrobků s látkami z tohoto soupisu se bude přísně regulovat. Produkty budou dostupné jen u pultů s obsluhou. Koupit si je bude moci jen osoba starší 18 let a ne děti. Stanovíme také to, kolik dané látky by mohl výrobek obsahovat a nastavíme pravidlě pro přísnou kontrolu. Zaměříme se také na nastavení pravidel kontroly, zda produkty neobsahují škodlivé příměsi. Seznam by navíc měl být otevřený pro případné další nové látky, které by se na trhu objevily.
Na závěr moje ujištění, na regulaci kratomu a dalších podobných látek intenzivně pracujeme.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA (Změna pro Prahu 12 – KDU-ČSL)
poslanec Parlamentu ČR
zastupitel Prahy 12
přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN