Přestože článek píšeme na počátku listopadu, jak nám velí harmonogram Novin Prahy 12, tak hledíme do předu. Víme, že ve dnech, kdy budete číst tyto řádky bude adventní doba. Krásné předvánoční období, kdy navštěvujeme předvánoční besídky dětí, vánoční koncerty a večírky a na něco nebo na někoho se těšíme. Vánoce jsou cítit ve vzduchu.

Přejeme všem čtenářům a obyvatelům dvanáctky, aby vám vánoční čas přinesl radost a posilu do dalších dní nadcházejícího roku, ať nemusíte myslet na těžkosti dnešní doby, ať zažijete báječná společenství s rodinou a s přáteli, také darování a hojnost všeho, co k životu potřebujete, ale také skromnost tam, kde je na místě.
Jsme na prahu nového volebního období a na hodnocení dáváme novému vedení sto dní hájení, tak nezbývá než si přát, aby se v Městské části Praha 12 žilo v roce 2023, co nejlépe.

Za Změnu pro Prahu 12
PhDr. Bc. Daniela Rázková
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.