Vedení radnice otvírá řadu sporných stavebních kauz, jež byly desetiletí u ledu. Změna pro Prahu 12 s nelibostí sleduje tento trend. Nabízíme proto rady pro případ, že se budete chtít bránit proti nepřiměřené výstavbě, pohlcující nejen zeleň, ale i jesle, parkoviště… Nejste totiž bezmocní!

Pro realizaci stavby je zásadní vydání územního rozhodnutí. Proti němu mohou podávat námitky vedle developera a dotčené obce i občané. Ve chvíli, kdy stojí radnice na straně investora, je na čase, abyste se právě vy – lidé, dotčení územním řízením – ozvali. Optimální je sdružit odpůrce stavebního záměru a domáhat se svých práv. Stává se, že do řízení nejsou účelově zahrnuty některé nemovitosti „přes cestu“, ale naopak ty vzdálenější, rovněž dotčené stavebním záměrem. Nezbytná je proto bdělost a pomoc právníka. Zúčastnili jsme se se Změnou pro Prahu 12 řady těchto řízení a vždy jsme pomohli s vyhledáním právníka, optimálního pro danou kauzu. Jsme připraveni pomáhat i nadále, nicméně bez účasti vás – sousedů, nelze s námitkami uspět.

Kauza Levského byla odstartována prodejem jeslí v r. 2006 za starosty P. Hány. V r. 2011 „stavbu“ zahájil starosta F. Adámek. Ve středu 20. září v 16 hod. proběhlo setkání občanů s radními Prahy 12 a s IP Izolace Polná – investorem stavby bytového domu Levského. Týkalo se změny vydaného územního rozhodnutí. Na setkání přišlo asi 30 lidí z okolí. Kdyby investor informoval šířeji, jak by i měl, přišlo by lidí mnohem víc. To by se mu ale asi nehodilo. Zástupce investora stavbu popsal a vyjádřil se, že jimi navrhovaná změna je lepší. Snažil se sousedy ukolébat slovy, že vše včetně nárůstu dopravy bude v pořádku a vlastní realizace stavby nebude mít vliv na okolí. Těžko uvěřit, jak moc okolní obyvatele podceňuje.

PhDr. Bc. Daniela Rázkovázastupitelka za Změnu pro Prahu 12