Praha 12 je pozoruhodná městská část Prahy. Skládá se z relativně malé části historických malých domků, pak z velké části rozsáhlých sídlišť z dob před rokem 1989 a nyní z nových sídlišť budovaných současnými developery. Právě kvůli nim je Praha 12 v centru pozornosti mnoha z nich. A přirozeně vzniká otázka po rozsahu občanské vybavenosti na Praze 12 v porovnání historie, velkovýstavby před rokem 1989 a velkovýstavby nyní. Právě občanská vybavenost je častou bolestí obyvatel naší městské části. Věc by si zasloužila zevrubné odborné posouzení, ke kterému se v některém příštím článku vrátíme. Ale bohužel prostý pohled do městské části není dobrý. Sídliště před rokem 1989 měla jisté předepsané poměry obyvatel a různých zařízení občanské vybavenosti. Dnešní developeři vezmou tato zařízení (školky, samoobsluhy), zbourají je, nad nimi postaví mnohapodlažní bytové komplexy a do pouhého přízemí vrátí původní občanskou vybavenost. Je evidentní, že poměr počet obyvatel a zařízení občanské vybavenosti se jen výrazně zhorší.

Dosud developeři zabírali jen plochy mimo silniční komunikace, nyní v Komořanech dosáhli “vyšší úrovně” , developer začal okupovat Komořanskou silnici zřejmě po časově neomezenou dobu, neboť v říjnu se psalo o 20 dnech zpoždění, dnes se již mlčí a tiše se okupuje.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
zastupitel za Změnu pro Prahu 12