Jako zdravotníka mě rozhodně nenechala klidným informace z konce loňského roku o dočasném uzavření chirurgické ambulance na Poliklinice Modřany. Ambulantní chirurgie jako základní obor musí být pro pacienty dostupná v místním spádovém zdravotnickém zařízení.

Společně s mým kolegou Zbyňkem Boublíkem jsme se 8. února přímo v Poliklinice Modřany setkali s jednatelem společnosti Codum, která polikliniku provozuje, Zbyňkem Stavařem. Jsme rádi, že společnost má již domluveného nového chirurga, který bude pacienty ošetřovat a zahájila kroky k uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Chirurgie by tak svou činnost mohla obnovit letos na jaře.
S panem Stavařem jsme si zároveň celou polikliniku prohlédli a seznámili se tak s jejím provozem, technickým zázemím a dalšími organizačně provozními detaily. Budova byla uvedena do provozu již v roce 1987 a dosud neprošla zásadní rekonstrukcí, což v praxi přináší nemalé komplikace.

Majitelem budovy je hlavní město Praha a kladu si otázku zda to tak musí zůstat i do budoucna. Z úrovně pražského magistrátu je velmi obtížné vyhodnocovat klíčový význam této budovy. Ten se, vzhledem k výstavbě a přílivu nových obyvatel, bude dále jen zvyšovat. Považuji proto za zásadní, abychom na úrovni Prahy 12 zahájili diskuse o převodu polikliniky ze správy hlavního města Prahy na Prahu 12. Jedině tak bude možné, v úzké spolupráci s magistrátem, detailně naplánovat technickou obnovu budovy, aby odpovídala nárokům zdravotní péče ve 21. století.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
zastupitel Prahy 12, poslanec PS PČR, přednosta Kliniky rehabilitace a revmatologie FTN a 1. LF UK