Občané Prahy 12 se měli dočkat výstavby tolik očekávaného bazénu. Ten měl být součástí developerského projektu EP Real Estate v oblasti křižovatky ulic Generála Šišky a Čs. Exilu. Bývalá vedení radnice se na tomto záměru s developerem v minulosti smluvně dohodla. Bazén byl opakovaně veřejnosti v daném místě prezentován jako téměř hotová věc. O to větší zklamání přinášejí postoje současného vedení radnice, které, dle dostupných informací, od záměru výstavby bazénu v rámci předmětného projektu ustupuje. Developer totiž argumentuje, že kvůli požadavkům na parkování zde výstavba bazénu není možná.

Změna pro Prahu 12 s tímto krokem zásadně nesouhlasí. Příslib, že se pro bazén prověřuje prostor v jiné lokalitě na pozemcích Prahy 12, Změna pro Prahu 12 považuje za pouhou slabou náplast pro zcela jistě zklamané občany dvanáctky. Změna pro Prahu 12 na slíbené výstavbě bazénu na tomto místě nadále trvá a navrhuje, aby radnice využila veškerých dostupných právních možností a slíbenou výstavbu bazénu si na developerovi vymohla.

A přitom se nabízí nejenom možnost uplatnění příslušné smluvní pokuty. Pomoci by mělo i samotné hlavní město Praha. Je v zájmu magistrátu, aby se předem domluvené kroky v oblasti infrastrukturní vybavenosti striktně dodržovala. A to zvláště v takových lokalitách, jakou je Praha 12. Tedy v místech, kde přímo bují developerská výstavba a tomu odpovídající občanská vybavenost zásadně pokulhává.

Změna pro Prahu 12 zastává názor, že by v Praze měla pro developery platit jasná a striktní pravidla. Důležitý je také veřejný tlak a transparentnost. Je velmi smutné, že tak důležité sportovní infrastrukturní zařízení jako je bazén Praze 12 stále chybí.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
poslanec PS PČR
zastupitel Prahy 12
přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN