Ing. Radmila Kapasná

Titul, jméno a příjmení

Ing. Radmila Kapasná

Věk

62

Povolání

učitelka na gymnáziu

Region

Praha 12, Modřany

Místo na kandidátce

16

Politická příslušnost

členka strany KDU-ČSL

Motto

Rodina – základ společnosti.

O mně

Po ukončení studia na VŠCHT jsem rok pracovala na fakultě této školy, a potom učila na UŠ. Dlouhá léta jsem se plně věnovala své rodině. Po skončení mateřské pracuji jako učitelka na gymnáziu, od roku 2000 též jako finanční poradce. V letech 2014 -2018 jsem působila také zastupitelka MČ Praha 12. Nyní pracuji jako učitelka na Gymnáziu Milady Horákové a na ZŠ Na Planině.

Proč jsem se rozhodl/a vstoupit do politického života

Mojí první účastí na veřejném životě byla má spoluúčast při zakládání mateřské školky Studánka, kterou navštěvovaly všechny moje děti, tři synové (dnes 37, 35 a 33) a dvě dcery (dnes 30 a 25). Do Modřan jsem se přistěhovala v roce 1989 a hned mi přirostly k srdci. V roce 2014 jsem se stala zastupitelkou MČ Prahy 12, abych bojovala hlavně proti megalomanství developerů a podařilo se mi od developera Skanska vybojovat uzamykatelná stání pro původní obyvatele ulic Rorýsová a K Vystrkovu. V tomto období jsem pracovala v komisi Prevence sociálně-patologických jevů, kde jsem se zabývala problémem bezdomovectví a vypracovala jsem strategický dokument ‘Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12’.

Proč kandiduji na Praze 12

Jak už jsem napsala výše, Modřany považuji za svůj domov, který si přeji jen zkrášlovat a ne kazit nabubřelými projekty. A touto cestou mám k tomu příležitost, jak jsem se o tom jako zastupitelka přesvědčila. Dále bych ráda dokončila, co se mi podařilo splnit jen částečně.

Kontakt na mě

kapasna@seznam.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Budu pokračovat v boji proti zvůli developerů a bojovat, aby se v okolí probíhajících staveb dalo žít, ne pouze vegetovat. Budu se zasazovat, aby na Praze 12 bylo dostatek MŠ a ZŠ a všechno potřebné občanské vybavení.