Květa Ruterlová

Titul, jméno a příjmení

Květa Ruterlová

Věk

62

Povolání

úřednice – správa bytového a nebytového fondu, zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru MČ Praha 12

Region

Praha 12, Kamýk

Místo na kandidátce

8

Politická příslušnost

bez politické příslušnosti

Motto

‘Nestačí si přát a chtít dokázat, ale snažit se a dokázat’.

O mně

Žiji na sídlišti Kamýk již 42 let. Toto místo se stalo mým domovem, zde jsem vychovala své děti, zde prožívám radosti i starosti všedního dne stejně tak jako všichni, kdo zde mají, stejně tak jako já svůj domov, své zázemí, svou jistotu a bezpečný přístav.

Proč jsem se rozhodl/a vstoupit do politického života

Vzhledem k místu, kde převážnou část mého života žiji, tedy pražské části sídliště Kamýk, mne velmi trápí, že v posledních letech došlo k zahuštění dosavadní zástavby. Zároveň s plánovanou trasou stanice metra, se stále více setkáváme se záměry developerů využít volné plochy pro novou výstavbu vysoko podlažních domů bez ohledu na stávající nedostatečnou infrastrukturu.

Proč kandiduji na Praze 12

Protože mi není lhostejná kvalita života v lokalitě, která mne obklopuje, a to je důvod, proč jsem se vždy veřejně vyjadřovala, kde jsou limity, které je dobré respektovat, a ne plundrovat prostor za každou cenu. V tomto volebním období jsem se stala zastupitelkou Městské části Praha 12 a byla jsem zvolena předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 12.

Kontakt na mě

kvetaruterlova@seznam.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Chtěla bych se zasadit o lepší komunikaci radnice s občany, dát větší důraz na názory občanů, hledání kompromisu, a ne arogantně protlačovat řešení, která vyhovují pouze jedné straně. Chtěla bych, aby i komunální politika měla svoji úroveň a aby si občané mohli své radnice vážit. Chci zůstat sama sebou a dělat cokoli užitečného pro obyvatele naší městské části.