PhDr. Daniela Rázková

Titul, jméno a příjmení

PhDr. Daniela Rázková

Věk

60

Povolání

ředitelka o.p.s. Polovina nebe, zastupitelka Městské části Praha 12

Region

Praha 12, Modřany

Místo na kandidátce

2

Politická příslušnost

členka KDU-ČSL

Motto

Váš hlas má sílu bourat bariéry

O mně

Po studiích na filozofické fakultě jsem začínala jako novinářka a od roku 1999 publikovala v časopisech Reportér, Fórum a v Občanském deníku. Napsala jsem doslov ke knize Bohumila Hrabala Ponorné říčky. V roce 1991 jsem založila pražský obecní měsíčník Modřanské noviny a byla editorkou a spoluautorkou Knihy o Praze 12. Na radnici Prahy 12 jsem pracovala sedm let jako šéfredaktorka Novin Prahy 12 a od začátku roku 1998 jako tisková mluvčí. V této době jsem přijala místo tiskové tajemnice ministra školství Jana Sokola. Po změně vlády jsem odešla na třetí mateřskou a vrátila se k práci novinářky založením ekonomického měsíčníku Konkurz & konjunktura.Do roku 2007 jsem pracovala opět na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na různých pozicích – jako členka týmu kanceláře ministra pro vztahy s veřejností, jako koordinátorka Portálu veřejné správy za celý resort školství a později jako vrchní ředitelka sekce strukturálních fondů.V roce 2008 jsem založila divizi Public Relations v největší české mediální agentuře Médea a v dubnu roku 2009 přijala nabídku společnosti Newton na realizaci projektu hlasových technologií, který zahrnoval projekty pro uplatnění lidí se zdravotním postižením v pracovním procesu.Od této doby se věnuji projektům pro zdravotně postižené a seniory ve společnosti s patnáctiletou tradicí. Jmenuje se Polovina nebe, o.p.s. a mimo jiné poskytuje sociální služby jednak osobní asistence a jednak sociální rehabilitace, a to nejen na Praze 12 ale na území celého hlavního města. Práce v sociální oblasti mě přivedla v letech 1917 až 2020 k druhému vysokoškolskému studiu oboru Sociální a e-práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde jsem získala bakalářský titul.V historii Prahy 12 jsem se stala v roce 2014 její první starostkou. V rámci koaliční smlouvy jsme uzavřeli dohodu o výměně na pozici starosty po dvou letech vládnutí. Po výměně bohužel nastala doba nestability ve vedení městské části. Nezkušení zástupci Hnutí ANO s ČSSD rozbili koalici a odvolali mě a kolegu Mgr. Zbyňka Boublíka z rady pod účelovou záminkou knihy ‘Praha 12 křížem krážem’, jejíž úspěch nám koaliční kolegové záviděli. O splněných slibech Změny pro Prahu 12 a krásné knize se dočtete na Modřanských novinách

Proč jsem se rozhodl/a vstoupit do politického života

Mým prvním krokem do veřejného života bylo v roce 1991 založení měsíčníku Modřanské noviny. Později jsem pomáhala zakládat křesťanskou mateřskou školku Studánka a podílela se na iniciativě vedoucí ke vzniku Mateřského centra Balónek. Souvisí to i s tím, že jsem maminkou tří dcer – Dominiky (žije a podniká se svým manželem v Dánsku), Alice (pracuje rovněž v dánské Kodani) a Zuzanky (studuje magisterský obor na České zemědělské univerzitě).V roce 2002 a poté znovu i v roce 2006 jsem byla zvolena do zastupitelstva Městské části Praha 12, kde se věnuji především právu veřejnosti na informace a hájení oprávněných zájmů občanů, například proti lobbistickým zájmům developerů. Mezi mé veřejné aktivity na Praze 12 patří i redakční práce na vydávání Modřanských novin. V letech 2010 až do jara 2014 jsem byla radní městské části. V kompetenci jsem měla postupně mediální věci a posléze sociální oblast, majetek městské části, evropské fondy. V roce 2011 jsem prosadila napříč politickým spektrem nulovou toleranci vůči hazardu, dosáhla jsem změn v řadě stavebních kauz ve prospěch místních obyvatel, prosadila jsem výrazné rozšíření jeslí Jordana Jovkova a mateřské školky Studánka a také jsem se zasadila o zřízení komunitního centra Komůrka v Palmetově ulici.S kolegy ze Změny pro Prahu 12 jsme byli odvolání z rady nedlouho po výměně na pozici starosty za Hnutí ANO, když jsme odmítli v roce 2017 podpořit zahušťování sídlištní zástavby firmou Fisolta.V úsilí o zahušťování sídliště pokračovala také vládnoucí koalice ODS, Pirátů se Zelenými a TOP09 v letech 2018 -2022. Opět jsme tentokrát opozičně apelovali a zahuštění zástavby v lokalitě Těšíkova jsme zabránili.  Upozornili jsme totiž obyvatele na developerské počínání radních za Piráty, ODS a TOP 09, kteří již po roce vládnutí, dali jasný signál: Tady máte developerovo. Odmítli jsme takové kroky současných radních Prahy 12, kteří bez jakéhokoli předchozího veřejného avíza občanům a zastupitelům pověřili developery, společnosti YIT a Fisolta, vyprojektováním nové zástavby v lokalitě Těšíkovy ulice na Kamýku, a to v rámci studie nazývané ‘Dostavba sídliště Kamýk’. Veřejnost se dozvěděla až 22. 10. 2019, že místo jednoho domu na místě výměníkové stanice jich přibude šest, že se kvůli mega domu vykácí stromořadí a ubyde parkovacích míst. Zabránili jsme s lidmi z okolí plánovaného zahuštění v oblasti ulice Těšíkova předimenzovanému stavebnímu projektu a přesvědčili radní o nutnosti dialogu s občany. Také jsme přesvědčili vládnoucí koalici na radnici Prahy 12 o potřebě vybudování bezbariérového přístupu do jediného kina, které na Praze 12 je. Prosadili jsme, aby účelově vázané peníze na bezbariérový Modřanský biograf konečně po třech letech doputovaly majitelům kina. Ti totiž biograf sponzorují po desítky let a radnice jim může pomoci alespoň s úhradou nákladů pro odstranění bariér.  Změna pro Prahu 12 je oporou pro nespokojené občany, kteří oprávněně kritizují vedení Prahy 12 a kteří si také dobře uvědomují, že uskupení Společně znamená spojení ODS a TOP 09 s developery.

Proč kandiduji na Praze 12

Jsem patriotka a miluji tuto část Prahy, která je mým domovem. Chci ji chránit zejména před nešetrnými zásahy developerů. Radnici čekají změny, které musí přijít…

Kontakt na mě

daniela.razkova@gmail.com, daniela.razkova@polovinanebe.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Dlouhodobě usiluji o to, aby se nejen v Praze 12 o správu věcí veřejných starali kompetentní, vzdělaní a charakterní lidé – odborníci. Usiluji dlouhodobě o změnu v myšlení, stylu a hospodárné řízení obce.