Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc

Titul, jméno a příjmení

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc

Věk

66

Povolání

vysokoškolský profesor, předseda hnutí Změna pro Prahu 12, zastupitel Městské části Praha 12

Region

Praha 12, Komořany

Místo na kandidátce

3

Politická příslušnost

bez politické příslušnosti

Motto

Rozhodujme o nás s námi.

O mně

Vyrostl jsem na Starém Městě v Praze 1, ale posledních 34 let žiji v Komořanech. Jsem ženatý a mám dva syny. Vystudoval jsem strojní fakultu ČVUT v Praze, kde nyní pracuji jako profesor mechaniky a vedoucí ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. V roce 2018 jsem se podruhé stal děkanem Fakulty strojní ČVUT v Praze. Posledních třináct let jsem předseda občanského sdružení Sdružení občanů Prahy 12. V tomto funkčním období jsem zastupitel v Praze 12 za Změnu pro Prahu 12.

Proč jsem se rozhodl/a vstoupit do politického života

Při plánování a realizaci městského okruhu na území Prahy 12 jsem se poprvé setkal se skutečností, že vedení radnice na Praze 12 není ochotno nalézt pro své občany přijatelné řešení stavebních problémů. Dospěl jsem k závěru, že pro změnu správy ve své obci Praha 12 je nutné, aby v zastupitelstvu, a především ve vedení radnice byli jiní představitelé než tradiční současní politikové tak, aby zajistili nalézání řešení problémů obce přijatelných pro naprostou většinu obyvatel obce. To se zřejmě neobejde bez osobní angažovanosti každého v Praze 12. Mým cílem není být politikem, a když se změní kultura správy obce, z politiky se rád stáhnu Teď ale nezbývá, než se osobně podílet na dění v obci. Bohužel po zkušenostech v zastupitelstvu v současném funkčním období moje shora uvedená zjištění stále trvají. Proto opět kandiduji.

Proč kandiduji na Praze 12

Žiji na Praze 12, a tak chci změnit způsob jednání a rozhodování radnice v Praze 12 s občany.

Kontakt na mě

valasek.m@volny.cz

Čemu se budu v zastupitelstvu věnovat

Chci se zabývat způsoby a mechanismy jednání radnice a zastupitelstva s občany a systémovým řešením závažných problémů, které v Praze 12 jsou a které nastanou. Přál bych si, aby většina občanů v Praze 12 získala opět důvěru v politiku a možnost řešení svých problémů.